Oorzaken late postpartum bloeding


Subinvolutio
Van subinvolutio is sprake wanneer de baarmoeder tijdens de kraamperiode niet of onvoldoende samentrekt. De fundus blijft te hoog staan. Wat ik begrijp uit de diverse medische teksten over late postpartum bloeding is dat subinvolutio niet eens zozeer een oorzaak op zich is, maar eerder een verschijnsel dat zich voordoet als gevolg van een andere oorzaak, zoals een infectie of aanwezigheid van placentaresten.

Placentaresten

Na de bevalling wordt de placenta goed gecontroleerd op compleetheid. Wanneer restjes placenta, vliezen of bloedstolsels in de baarmoeder achterblijven kan de baarmoeder niet of onvoldoende samentrekken of inkrimpen (involeren). Dit wordt subinvolutio genoemd (zie hierboven). Doordat de baarmoeder niet goed kan samentrekken, zal de kraamvrouw teveel bloed gaan verliezen.

Kenmerken:

 • Toename hoeveelheid bloedverlies en grotere bloedstolsels of weefsel;
 • Subinvolutio;
 • Te hoogstaande fundus;

Behandeling:

 • Natasten
 • Eventueel curettage;
 • Uterotonica (zoals ergometrine);
 • Antibiotica.

Infectie
Een ontsteking in en/of rond de baarmoeder, zoals bijvoorbeeld endometritis of endomyometritis.

Kenmerken van een infectie zijn:

 • Koorts (temp van 38 graden of hoger);
 • Vangt meestal aan op 3e tot 7e dag van het kraambed;
 • Overvloedige lochia (afscheiding);
 • Subinvolutio;

Behandeling:

 • Uterotonica (ergometrine);
 • Antibiotica.

Baarmoeder gerelateerde oorzaken

Hieronder worden de oorzaken bedoeld die in verband staan met de (conditie van) baarmoeder zelf. De conditie van de baarmoeder kan nadelig zijn beïnvloed door bijvoorbeeld:

 • Myomen (goedaardige gezwellen);
 • Choriocarcinoom (gynaecologische kanker);
 • Beschadigingen aan de baarmoederwand (littekens), bijvoorbeeld als gevolg van een curettage, MPV, keizersnee of eerdere baarmoederoperatie.

Kenmerken (wisselend, maar over het algemeen):

 • Subinvolutio;
 • Toenemend bloedverlies.

Behandeling (afhankelijk van oorzaak):

 • Uterotonica (ergometrine);
 • Wegnemen myomen/carcinomen.