Wellicht heb je op enig moment na de operatie behoefte om te weten wat er nou precies is gebeurd. Je kunt uiteraard een gesprek aanvragen bij de gynaecoloog die je heeft behandeld. Als je echt gedetailleerde informatie wilt, kun je ook je medisch dossier opvragen. Dit kun je doen via je behandelend arts, maar de meeste ziekenhuizen hebben ook een speciale consulente die je daarvoor kunt benaderen.
Het is niet zo dat er maar een (1) dossier van jou is. Elke afdeling waar je mee te maken hebt gekregen heeft een apart dossier! Voor een totaal beeld moet je dus alle dossiers van alle afdelingen opvragen. Uitgaande van een bevalling, een buikoperatie en verblijf op de IC en kraamafdeling, heb je van de volgende afdelingen dossiers nodig:

 • gynaecologie
 • (kraam)verpleging (verpleegkundig dossier)
 • anesthesie
 • IC

Hoewel de inhoud in dossiers misschien van ziekenhuis tot ziekenhuis kan verschillen zal de inhoud van de verschillende dossier toch minimaal het volgende bevatten:

Medisch dossier afdeling gynaecologie:

 • operatieverslag
 • pathalogisch rapport van de baarmoeder (PA-verslag)
 • medisch verslag baring
 • lab uitslagen (bloedonderzoek/event. rontgenfoto’s)

Verpleegkundig dossier afdeling kraamzorg:

 • grafieken temperatuur/bloeddruk/pols
 • staten betreffende jouw dagelijkse verzorging/ontwikkeling
 • verpleegkundig verslag baring

Ben je het niet eens met de inhoud van je dossier, staan er bijvoorbeeld onjuistheden in, dan heb je het recht om aanpassing van het dossier te verzoeken. Of het wordt gehonoreerd is natuurlijk afhankelijk van de omstandigheden. Vraag je dossier tijdig op, Er is een minimale bewaartermijn van 10 jaar. Daarna mag het ziekenhuis dossiers vernietigen.