Wat moet je doen als je vindt dat je in het ziekenhuis door artsen of verplegenden niet goed bent behandeld of wanneer je denkt dat er sprake is van een medische fout? Er zijn verschillende instanties waar je naar toe kunt met je klacht. Als je schadevergoeding wilt eisen, kan dat alleen maar door de zorginstelling en/of de arts aansprakelijk te stellen, niet door klachtenprocedures.

Voordat je je arts of het ziekenhuis aansprakelijk stelt is het essentieel dat je medisch dossier volledig is en correcte informatie bevat!!

De mogelijkheden op een rij:

– In een gesprek met de arts zelf of met een vertrouwenspersoon van het ziekenhuis je klachten bespreken. De arts kan e.e.a. uitleggen of toelichten. Misschien berusten zaken op een misverstand. Is er echt sprake van een mogelijke medische fout, neem dan altijd iemand mee naar het gesprek en bevestig achteraf het gesprek schriftelijk waarin je duidelijk de belangrijkste uitspraken van de arts weergeeft.

– Een klacht indienen bij de klachtencommissie van het ziekenhuis waar je bent behandeld. De procedure en termijnen kunnen per ziekenhuis verschillen. Kijk dus op de website van het ziekenhuis zelf. Doel van dergelijke klachtencommissies is het verbeteren van de dienstverlening binnen het ziekenhuis. Als je klacht terecht wordt bevonden, zal dit dan ook uitsluitend leiden tot aanpassing van de procedure om fouten in het vervolg te voorkomen. De arts krijgt geen sanctie en jij geen schadevergoeding. Een uitspraak van een klachtencommissie helpt natuurlijk wel in de bewijsvoering in een eventuele civiele procedure of bij een klachtenprocedure bij het Tuchtcollege.

– Een klacht indienen bij het Regionaal Tuchtcollege. Het Tuchtcollege toetst klachten uitsluitend op een tweetal normen: of er zorgvuldig gehandeld is ten opzichte van de patiĆ«nt of zijn naasten en of door het handelen van de arts het algemeen belang van de individuele gezondheidszorg is geschaad. Doel van het Tuchtcollege is dus het beschermen van het algemeen belang van de gezondheidszorg en niet de individuele belangen. Wanneer de klacht gegrond wordt verklaard zijn 5 gradaties van sanctie: waarschuwing, berisping, boete opleggen, tijdelijk verbieden zijn beroep uit te oefenen, voor altijd verbieden zijn beroep uit te oefenen. Hoewel een waarschuwing of berisping nogal licht klinken in leken-oren, wordt dat binnen de medische wereld niet zo opgevat! Jij kan geen schadevergoeding eisen in een Tuchtprocedure. Een uitspraak van een regionaal tuchtcollege is nuttig in de bewijsvoering in een eventuele civiele procedure. Ben je het niet eens met de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege is hoger beroep mogelijk bij het Centraal Tuchtcollege in Den Haag.

– Een klacht indienen bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Deze organisatie zal geen individuele belangen behartigen, uitsluitend het algemeen belang. Deze organisatie zal dus pas in actie komen als er meerdere klachten komen over dezelfde behandeling of arts binnen een zorginstelling.

Aansprakelijk stellen van zorginstelling en/of arts en schadevergoeding eisen. Dit loopt dan via de verzekeraar van de zorginstelling en/of arts. De aansprakelijkheid dien je te bewijzen (aan de hand van o.a. het medisch dossier). De verzekeraar zal doorgaans aansprakelijkheid afwijzen, waardoor er een civiele procedure moet worden gestart bij de Rechtbank van de woonplaats van de betreffende arts.

Aangifte doen bij de politie, maar alleen als er sprake is van een strafrechtelijk feit.

Klachtenprocedures kun je in principe zelf doen, maar ik raad je aan je te laten bijstaan door een letselschade jurist. Een jurist hanteert doorgaans een (veel) lager uurtarief dan een advocaat. Kosten voor juridische bijstand bij klachtenprocedures worden overigens niet vergoed en kun je ook niet verhalen op de wederpartij (arts, ziekenhuis of verzekeraar). Je arts of het ziekenhuis aansprakelijk stellen kun je in feite in eerste instantie ook zelf doen of door een letselschade jurist laten doen. Pas als je echt moet procederen (voor de rechtbank) moet je je laten vertegenwoordigen door een advocaat. Door de gewoonte van verzekeraars (van artsen en ziekenhuizen) aansprakelijkheid sowieso af te wijzen, lopen alle aansprakelijkheidskwesties hoe dan ook uit op een rechtszaak, als je je gelijk wilt halen. Daardoor nemen letselschade juristen dergelijke zaken vaak niet meer aan en moet je gelijk naar een advocaat. Dat is jammer, want advocaten zijn vaak 2x zo duur en tot voor kort mochten ze niet op basis van no cure no pay werken. Gelukkig mogen ze dat tegenwoordig -bij wijze van proef- wel.