De medische informatie op deze site is zorgvuldig samengesteld en de inhoud gecheckt door een medicus. De site en de stichting is een particulier initiatief door een ervaringsdeskundige/lotgenoot die haar eigen ervaring wilde delen met lotgenoten. Op geen enkele wijze sta ik of de stichting in voor de medische juistheid en accuratesse. Er wordt enkel uit eigen ervaring gesproken en dit wordt ter informatie ter beschikking gesteld aan lotgenoten. Voor medische vragen en klachten dient u zich te allen tijde te wenden tot uw huisarts of behandelend arts.

De maker van deze site en/of de stichting zijn niet aansprakelijk voor enige schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van enige informatie van de site, het plaatsen van berichten, verhalen of artikelen, het lotgenotencontact en/of het gebruik van het forum. De maker van deze site en/of de stichting zijn niet verantwoordelijk voor de deelnemers van forums of het lotgenotencontact ed. Gebruik van alle door de stichting geboden faciliteiten geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiksters.

De maker van deze site en/of stichting zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van door anderen opgestelde teksten en webpagina’s, zoals de ervaringsverhalen of via hyperlinken te bereiken webpagina’s.

De auteursrechten van de ingezonden ervaringsverhalen berusten bij de betreffende schrijver/ster, met dien verstande dat de schrijver/ster door inzending van het verhaal toestemming verleent voor plaatsing op de site van Latona en toestemming verleent aan de maker van deze site en de stichting Latona voor het gebruiken en overnemen van het ingezonden verhaal in schriftelijke publicaties (bijvoorbeeld in een verzamelbundel). Het auteursrecht op het geheel van ervaringsverhalen berust bij de maker van deze site en stichting Latona.

Op alle stukken, inclusief het logo komen de auteursrechten toe aan de maker van deze site en de stichting en het is verboden zonder schriftelijke toestemming het logo of de teksten over te nemen of te gebruiken in welke vorm en/of op welke wijze dan ook.